Chính sách bảo hành

ATIMEX  thay mặt Nhà sản xuất cung cấp dịch vụ bảo hành sản phẩm trong thời gian bảo hành như sau:

  1. Thời gian bảo hành:

- Đối với máy xúc lât XCMG: Bảo hành trong thời gian 1 năm hoặc 1500h sử dụng ( tùy theo điều kiện nào đến trước) tính từ ngày bàn giao máy mới và biên bản bàn giao có xác nhận của 2 bên.

- Đối với Xe cẩu, Xe lu rung, máy xúc đào, máy Ủi,...Bảo hành trong thời gian 1 năm hoặc 2000h sử dụng ( tùy theo điều kiện nào đến trước) tính từ ngày bàn giao máy mới và biên bản bàn giao có xác nhận của 2 bên.

  1. Phương thức bảo hành:

- Khi phát hiện có trục trặc của thiết bị, người sử dụng phải thông báo bằng văn bản cho nhà cung cấp

- Trong vòng 24h kể từ khi nhận được công văn yêu cầu bảo hành từ người sử dụng, ATIMEX sẽ phúc đáp về cách thức bảo hành sản phẩm ( tư vấn qua điện thoại, cử nhân viên kỹ thuật trực tiếp đến hiện trường máy đang sử dụng để kiểm tra,..).

- Việc bảo hành được thực hiện miễn phí trong thời gian bảo hành tại công trường của bên Mua, do kỹ thuật của công ty ATIMEX hoặc chuyên gia của Nhà máy đảm nhận. ATIMEX chỉ bảo hành cho các lỗi do vật liệu hoặc chế tạo của Nhà máy sản xuất, không bảo hành đối với các lỗi do vận hành gây ra.

Xin chân thành cám ơn và hợp tác !